LES COL·LECCIONS DE LA SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LUL·LIANA

 

El paper pioner de la SAL en la protecció del patrimoni de Mallorca des de 1880 va propiciar a la formació de les seves col·leccions, que se caracteritzen per la seva diversitat tipològica i cronològica i per la seva qualitat, poguent-hi trobar algunes peces fonamentals per a la història de l’art mallorquí.

Les vies d’ingrés de les peces, col·leccions unitàries o fons documentals es corresponen amb diversos episodis històrics, com puguni ser els processos decimonònics que suceeixen la desamortització eclesiàstica (i la recuperació del seu patrimoni moble), la reforma urbana de Palma en el canvi de segle (amb la conseqüent recuperació de fragments arquitectònics), així com un seguit de donacions i llegats en favor de l’entitat per socis i simpatitzants, que van creure en l’objectiu fixat pels fundadors de l’Arqueològica de crear un museu a Mallorca. Actualment la major part dels seus fons artístics es troben dipositats en el Museu de Mallorca, altres es conserven a la seu de la Societat, Can Aguiló, i uns pocs estan dipositats al Palau de l’Almudaina, al Museu d'Història de la Ciutat (Castell de Bellver) o a la Universitat de les Illes Balears.

 

CAPELLÁ GALMÉS, M.A.; ESTARELLAS ORDINAS, M.M.; MERINO SANTISTEBAN, J., “La formació de les col·leccions museològiques de la SAL”, La Societat Arqueològica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2003), I, 2003, pp. 231-266.

ROSSELLÓ BORDOY, G., “La Societat Arqueològica Lul·liana i la utopia d’un museu a Mallorca”, La Societat Arqueològica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2003), I, 2003, pp. 21-92.

 

 

 

1. Pintura i escultura

 

1.1. Col·lecció  de pintures i escultures de Can Aguiló

 

      - Col·lecció de pintures (63 peces)

Cat. Ordines Joan, Joana Aina, “La col.lecció de pintures del Casal Aguiló”, La Societat Arqueològica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), II, 2006, pp. 169-193.

Vid. a http://pidib.ibit.org/

-         Exvot procedent de la capelleta de la placeta del Call

-         Escultures: Mare de Déu (S. XVII); Ramon Llull.

 

1.2. Peces dipositades al Museu de Mallorca

- Col·lecció de pintura i escultura medieval

 

ROSSELLÓ BORDOY, G.: Museo de Mallorca: Salas de Arte medieval. Madrid, Servicio de Publicaciones del MEC, 1976.

 

- Col·lecció de pintures i escultures segles XVII-XIX

 

1.3.  Dipòsit al Museu d’Història de la Ciutat (Castell de Bellver)

 - Retrat del Cardenal Despuig, obra de Giovanni Cades

  

2. Arqueologia

 

2.1. Col·lecció arqueològica Pascual de Orrios (51 peces)  (Can Aguiló)

Catàleg LE-SENNE, A.: "La Colección arqueológica Eusebio Pascual y de Orrios” BSAL 37 (1980), pp. 455-468.

Vid. http://pidib.ibit.org/

 

2.2. Col·lecció arqueològica Antoni Mulet Gomila (57 peces).  (Can Aguiló)

Catàleg. GUERRERO AYUSO, V.M., “Materiales arqueológicos ebusitanos del legado Mulet en la Sociedad Arqueológica Luliana”, BSAL 40 (1984), pp. 39-76.

Vid. http://pidib.ibit.org/

 

2.3. Peces dipositades al Museu de Mallorca

ROSSELLÓ BORDOY, G. “Les col·leccions de l’Arqueològica dipositades al Museu de Mallorca”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), II, 2006, pp.119-147.

ALOMAR, M., NIETO, M.M. (2007): "Les col.leccions de la Societat Arqueològica Lul.liana dipositades al Museu de Mallorca", Musa. Revista del Museu d'Història de Manacor, pp. 28-36.

 

2.3.1. Col·lecció de ceràmiques funeràries de la Carrotja (53 peces)

 

2.3.2. Col·lecció arqueològica de la  Cova de Sa Madona (S’Alqueria Blanca, Santanyí)

 

2.3.3. Col·lecció arqueològica de sa Cova Monja (Santa Eugenia)

 

2.3.4. Col·lecció arqueològica de Son Bauçà

 

2.3.5 Col·lecció Cartailhac d’objectes de sílex. 71 peces (MM,  NIG 5.116-5.185)

 

2.3.6. Peces aïllades i de procedència desconeguda.

 

2.3.7. Col·lecció de cerámica islámica

 

2.3.8. Col·lecció de bronços islàmics, procedents d’Onor, Bunyola (2 peces)

 

2.3.9. Col.lecció Epigràfica

 

- Inscripcions sepulcrals islàmiques procedents del Temple

Rosselló Bordoy, Guillermo, “Corpus balear de epigrafía árabe” Mayurqa 13 (1975), pp. 5-68.

 

- Inscripcions sepulcrals romanes procedents de l’Almudaina (2 peces) 

Hûbner, E.,, “Monumentos epigráficos de las islas Baleares”, B.R.A.H.,  13 (1888), 465-466.

Veny, C., Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe. Madrid, 1965.

 

3. Arts decoratives

 

3.1. Ceràmica

 

3.1.1. Rajoles decorades : 157 peces. (Can Aguiló)

 

Cat. Riera, Capellà, Tugores, Colom, Martorell, Torres, “Catàleg de la col·lecció de rajoles decorades de la SAL”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), II, 2006, pp. 207-232.

Vid. http://pidib.ibit.org/

 

3.1.2.  Peces de forma de Can Aguiló

Dos plats, dues mancerines, gerros, àmfores, alfàbies (pendents catalogació).

 

3.2 Mobiliari

 

- Arca de núvia (Dep. Museu de Mallorca DA 2005/14/0048)

- Arca amb relleu (M.M.)

- Dos canelobres de fusta policromada amb forma d’àngels turiferaris (M.M)

- Cadira de cadera del segle XV-XVI (Can Aguiló)

- Mobiliari de Can Aguiló: Quatres fraileres, arca del s. XVII, 2 canteranos isabelins, silleria de la RSEMAP.

 

3.3  Ivori  (Dep. Museu de Mallorca)

Relleu de l’entrada de Jesús a Jerusalem el diumenge de Ram (Escola de Salerno. Segle XII).

 

3.4. Cordobans (2 peces). (Can Aguiló)

 

3.5  Vidre. (Can Aguiló)

-     Fragments dels vidres del rosetó de l’església de la Mercè (Catalogats i dibuixats per MA. Capella Galmés).

-     Plat de vidre (S. XVI)

 

3.6. Ventalls. (Can Aguiló)

Col·lecció Francesca Simó. 23 peces.

Catàleg per Elvira González Gozalo: “La colección Simó Oliver de abanicos de la S.A.L”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2008), II, 2008, pp. 123-138. Vid. http://pidib.ibit.org/

 

3.7. Indumentària

-     Col·lecció de mocadors de pinyetes, Llegat Francesca Simó. 25 peces. (Museu de Mallorca). Existeix un inventari fet per la Sra. Mª Victoria Liceras.

-     Vestit de vermar. (Can Aguiló)

 

4. Patrimoni etnològic (Dep. Museu de Mallorca)

 

4.1. Ferros forjats.

 

– Col·lecció de 138 peces  (M.M., NIG 15.255-15.534 i 24.301-24.354).

 

Catàleg : GUASP PÉREZ, J. y RAMIS PUIGROS, A.: “La col·lecció de ferros de la S.A.L. dipositada al Museu de Mallorca”, Palma : Museo de Mallorca, 1986; BSAL, 42 (1986), pp. 187-218.

GUASP PÉREZ, J., “La col·lecció de ferros de la S.A.L. dipositada al Museu de Mallorca II”, BSAL, 54 (1998), pp. 407-418.

 

- Col·lecció de panòplies amb peces, dipositada el 1996 (Inventari adjunt a l’acta de dipòsit)

 

4.2. Vidre

- Col-lecció de bòtils de vidre del segle XVIII (9 peces)

 

4.3 Pesos i mesures

Bibliografia: Bernat Roca, M. i González Gozalo, E.: “Un conjunt de mesures de terrissa de la Societat Arqueològica Lul·liana (Mallorca, segles XV-XVIII)”, BSAL , 67 (2011), pp. 159-182.

4.4. Atuells de cuina de terrissa

 

4.5. Altres peces

 

5. Fragments arquitectònics

 

5.1. Dipositats al Museu de Mallorca

- Pedra armera

Cat. QUIROGA CONRADO, M. de. Patrimoni heràldic [catalogació M. de Quiroga Conrado; coordinació i registre, M.M. Alomar Real, M. M. Nieto Cerdà]. Palma : Museu de Mallorca, 2007.

-     Capitells, mènsules i altres fragments.

-          Fragments d’enteixinat

-          Portam mudeixar de Santa Eulalia (M.M., NIG 9761)

 

5.2. Dipositats a la UIB

29 peces i restes arqueològiques. Les peces 1-26 es corresponen a restes d’un vitrall de la Llotja de Palma. Les peces núm. 27-29 són restes del fòrum romà de Palma, trobades a l’edifici de l’antic Estudi General Lul·lià.

 

5.3. Dipositat al  Palau de l’Almudaina

- Escut amb les armes de la casa  reial d’Aragó.

 

5.4. Dipositats al Museu d’Història de la Ciutat (Castell de Bellver)

-     Fragments de fust de columna amb escut de Palma (Nùm. Inv. 1591)

-     Fragments de pedra maresa amb escut de Palma (Nùm. Inv. 1592)

 

5.5 Col·lecció de Can Aguiló

Pedra armera: Escut d’armes de la familia Mília

-     Bases de columnes romanes

-     Col·lecció de capitells de coronella

-     Altres fragments

        Cat. MARTÍNEZ ORTEGA, A.. “Catàleg de la colección d’elements arquitectònics de la Societat Arqueològica Lul·liana”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2010), IV, 2010, pp. 95-136.

 

 6. Fotografia (Can Aguiló)

 

6.1. Plaques fotogràfiques Virenque  (2.606 peces).

Catàleg: Rosa de Aguilar Morales i Josep Sabater Manresa, “Plaques de vidre dels ‘fons Virenque’ de la S.A.L.: estabilització, registre i digitalització”,  La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), III, 2008, pp. 57-122.

Vid. http://pidib.ibit.org/

 

6.2. Fotografies d’historiadors i socis il·lustres

En procés de catalogació.

 

6.3. Miscel·lània fotográfica

En procés de catalogació.

 

 7. Arts gràfiques

 

7.1. Col·lecció de xilografies i gravats. (Can Aguiló)

-     Xilografies (751 peces)

-     Calcografies (622 peces)

-     Litografies (144 peces)


AMBRÓS POL, F., “Catàleg dels gravats mallorquins de la Societat Arqueológica Lul·liana”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2010), IV, 2010, pp. 183-196. El catàleg és consultable en xarxa: http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/memoriesUIB/index/assoc/Ambros_P.dir/Ambros_Pol_Maria_Francisca.pdf

FORTEZA OLIVER, M., “La col·lecció de gravats de la Societat Arqueológica Lul·liana”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), III, 2008, pp. 165-176.

JUAN TOUS, Jeroni, “La colección de xilografías y grabados de la Sociedad Arqueológica Luliana”, BSAL, 37 (1979), pp. 431-441.

 

7.2 Col·lecció de goigs

-     Col·lecció de la SAL (258 peces)

-     Fons donació Mn. Santiago Cortès Forteza (289 peces)

 

CORTÉS FORTEZA, S. Et al., “Catàleg del fons gogístic existent a la Societat Arqueológica Lul·liana”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2010), IV, 2010, pp. 197-267.

 

7.3. Col·lecció de planxes.

 

7.3.1 Planxes de coure: Bartomeu Maura: Retrat de J.M. de Quadrado.

Fr. Albert Borguny. Arquitectura efímera y A. Bordoy,  Arquitectura efímera

Dep. Museu Mallorca

 

7.3.2. Planxes calcogràfiques del Banco Balear. 2 contratips. (Dep. Museu Mallorca)

 

7.3.3. Planxa xilogràfica per estampar tela: Vivat Ars Lul·liana. (Can Aguiló)

 

8. Altres

 

8.1. Col·lecció de segells de cera. (Can Aguiló)

39 peces.

 

8.2. Col·lecció d’armes. (Can Aguiló)

Petita col·lecció que inclou parts d’armadura, un morrió, una baioneta, una espingarda i un mosquet de murada de metxa

Cfr. ALOMAR, A.I., L’exèrcit mallorquí, Làms. 11, 12 i 13.

 

8.3. Col·lecció de ploms d’església. (Can Aguiló) 79 peces: 68 ploms i 11 ramells i motlles.

Boada Salom, J. i Trilla Pardo, E., “La col·lecció numismàtica de la SAL: monedes, ploms i bitllets”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2010), IV, 2010, pp. 137-156.

 

8.3. Col·lecció de monedes. (Can Aguiló) 261 peces. Consta de moneda antiga, Balear, de la monarquia hispànica i extrangera, a més de 20 exemplars de paper moneda.

Boada Salom, J. i Trilla Pardo, E., “La col·lecció numismàtica de la SAL: monedes, ploms i bitllets”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2010), IV, 2010, pp. 137-156.

 

8.4. Col·lecció d’objectes de l’antiga Universitat Lul·liana (Dep. UIB)

-     Birret de doctor en ambdós drets, filosofia i teologia

Segell de la Universitat Lul.liana

 

8.5 Tapís de l’Escola de Brusel·les (finals del s. XV) (Dep. Museu de Mallorca)

JUAN TOUS, Jeroni, “Tapiz gótico flamenco”, BSAL, 37 (1979), p. 442.

 

8.6 Arpa del segle XVI (Dep. Museu de Mallorca)

 

9. APÈNDIX: DIPÒSIT DE PINTURA I ESCULTURA (MUSEU DE MALLORCA)

 

9.1. Pintura

1    Verge amb l’Infant. Mestre d’Alaró. M.M. Inv. Gral. 4.083.

2    Crucifixió. Ramon Destorrents. M.M. Inv. Gral. 4.084.

3    Pare Etern. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.085

4    Daniel. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.086.

5    Daviu. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.087.

6    Elies. Anònim M.M. Inv. Gral. 4.088.

7    Enoch. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.089

8    Verge. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.090.

9    Sant Joaquim i Maria. Francesc Comes. M.M. Inv. Gral. 4.091.

10  Verge amb l’infant. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.092.

11  Sant Nicolau, St Antoni i Sta Clara. Mestre del Bisbe Galiana. M.M. Inv. Gral. 4.093.

12  Sant Jordi. Francesc Comes. M.M. Inv. Gral. 4.094.

13  Predel·la de Santa Úrsula. Mestre de Castellitx. M.M. Inv. Gral. 4.095.

14  Les tres generacions. Martí Torner o Pere Terrencs. M.M. Inv. Gral. 4.096.

15  Arcàngel  Gabriel. Martí Torner. M.M. Inv. Gral. 4.097.

16  Sants Joans. Rafel Mòger. M.M. Inv. Gral. 4.098.

17  Bust  d’un sant ignot. M.M. Inv. Gral. 4.099.

18  Mort d’un monjo. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.100

19  Santa Quitèria. Joan Loert. M.M. Inv. Gral. 4.102

20  Sant Marc. Anònim. M.M. Inv. Gral. 4.105.

21  St Bernat. Anònim. 153 x 225 cm. M.M. Inv. Gral. 4.111. Donació S. Coll  (1886).

22  Anunciació. Francesc Comes. M.M. Inv. Gral. 4.112.

23  Díptic de les dues Veròniques, anomenat del rei Martí. Miquel d’Alcanyís.

24  Retaule de Santa Magdalena i Santa Llucia (6 fragments). Mestre dels privilegis.

25  Verge amb el nin. Anònim.

26  Apostolat. Urna de la dormició de Maria. Anònim (s. XVI).

27  Nostra dona del Roser. (S. XVI). Anònim

28  Miracle dels corporals de Daroca. (s. XVII-XVIII)

29  Apostolat. Mateu López ?

30  Llull predicant als musulmans. Predel·la del retaule de la Trinitat. Joan Desí (Ca. 1503) DA 1005/16/002

31  Velatori del cos de Sant Antoni. Predel·la del retaule de la Trinitat. Joan Desí (Ca. 1503) DA 1005/16/003.

 

9.2. Escultura

1    1    Sant Nicolau (fusta policromada). M.M. Inv. Gral. 4.107.

2    Sant Antoni de Pàdua (talla en fusta). M.M. Inv. Gral. 4.108

3    Sepultura de Guillem Vilasclar. M.M. Inv. Gral. 4.109.

4    Sant Miquel arcángel (fusta policromada). M.M. Inv. Gral. 9.600.

5    Angel (fusta policromada).

6    Angel (fusta policromada).

7    Sant Jordi (alabastre).

8    Estatua funerària d’una abadesa. (Santa Margalida).

9        Testa femenina de marbre, procedent del monument a Isabel II.

10  Bocet de terracuita del monument a Ramon Llull. Guillem Galmés i Socies.

11  Mascaró de proa del vapor Lulio. Ricardo Anckerman (1870). DA2005/16/0070