JUNTA DE GOVERN

Antonio Planas Rosselló (president)
Maria Antònia Segura Bonnín (vicepresidenta)
Maria Carme Coll Font (secretària)
Miguel J. Deyá Bauzá (cap de publicacions)
Carme Colom Arenas (conservadora)
Pablo Pérez-Villegas Ordovás (bibliotecari)
Antoni Vallespir Bonet (tresorer)
Santiago Cortès Forteza
Miquel Àngel Capellà Galmés
Àngel Llull Duró
Antonio Ortega Villoslada
Antònia Juan Vicens
Sebastià Riutort Taberner
Maria Barceló Crespí
Francesca Tugores Truyol


ESTATUTS DE LA SAL