EL PATRIMONI DOCUMENTAL DE LA SAL

 


Trobareu detallat el contingut de l'arxiu de la SAL en el següent article:

ENSENYAT PUJOL, G. i PLANAS ROSSELLÓ, A., “El Patrimoni Documental de la Societat Arqueològica Lul·liana”, La Societat Arqueològica Lul.liana, una il·lusió que perdura (1880-2003), I, Palma, 2003, pp. 93-100.

A continuació us n'oferim un resum:
 

1. Arxiu

 

1.1. Arxiu de la Societat (1880-2008). En curs de catalogació per Pep Barceló Adrover

 

1.2. Arxiu del Gremi de Pescadors.

 

Cat. per Antoni MUT CALAFELL, ”Fons documentals del Gremio de mareantes i del Gremi de pescadors de Palma”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2006), III, 2008, pp. 139-164.

 

1.3. Arxiu del Casino Palmesano (1841-1871).

 

1.4. Fons Assistència Palmesana

 

1.5. Junta de Protección al soldado (1898)

 

1.6. Arxiu Joan Llabrés Bernal

 

1.6.1 Vecindarios de les viles de Selva i altres (ss. XVIII-XIX).

Cat. VALLE GARCÍA, Diana del, “Inventari del fons Joan Llabrés Bernal: Els manuscrits coneguts com a Vecindarios de la vila de Selva”, La Societat Arqueológica Lul·liana, una il·lusió que perdura (1880-2010), IV, 2010, pp. º37-182.

 

1.6.2 Documentació família Rosselló i Sabater

 

1.6.3. Documentacio factícia

 

1.7. Llibres de Cúria Reial de la vila de Montuïri (S. XIV).

 

1.8. Documentació família Campaner.

 

2. Altres documents

 

2.1. Manuscrits: (Alguns d’ells es troben dipositats a l’Arxiu del Regne de Mallorca)

 

2.1.1. Manuscrits Fons general Aguiló:

CIRERA PRIM, J.; LE-SENNE, A.: "Los libros manuscritos del Fondo Estanislao de K. Aguiló de la Sociedad Arqueológica Luliana". BSAL, 39 (1982): 145-164.

URGELL HERNÁNDEZ i VILATA MENADAS, S. "Els manuscrits de la Societat Arqueològica Lul.liana", a La Societat Arqueològica Lul.liana, una il.lusió que perdura : (1880-2006), II, Palma, 2006, pp. 149-168.

 

2.1.2. Manuscrits Lul.lians Fons Aguiló i Jeroni Rosselló:

Cfr: PÉREZ MARTÍNEZ, L., Els fons manuscrits lul.lians de Mallorca, Palma, 2005, pp. 93-103. BITECA. Bibliografia de Textos Catalans Antics. Universidad de Berkeley.

http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon/BITECA; Base de dades Ramon Llull. Centre Documentació Ramon Llull. Universidad de Barcelona. http://orbita.bib.ub.es/llull/msb.asp?idlibr=94.

 

2.2. Pergamins Fons Aguiló:

CIRERA PRIM, J.; LE-SENNE, A.: "Los pergaminos del. 'Fondo Estanislao de K. Aguiló", BSAL, 40 (1984), pp. 129-164.

 

2.3. Epistolaris:

   1. Estanislau de Kotska Aguiló. Publicat parcialment per VIBOT, T., Epistolari (1882-1883): Tomàs Aguiló i Fortesa, Estanislau de K. Aguiló, Palma, 2006.

   2. Joan Rosselló de Son Forteza. Correspondència rebuda per l’escriptor.

   3. Joaquim Rubió i Ors. 97 cartes, (8-XI-1843-29.VII-1854)

   4. Amer-Penya. 1502 cartes (1853-1906)

   5. Germanes Aguiló Aguiló

2.4. Col·lecció Agustí Frau i Pons (1891†). Miscel·lània manuscrita. 135 plecs i un índex.

 

2.5. Col·lecció Bartomeu Singala Noguera (1854-1899). Manuscrits.

 

3. Planoteca

 

Memòries, plànols, aquarel.les i projectes de l'Arquitecte Guillem Forteza Pinya (1892-1943). En procés de catalogació i digitalització.

 

4. Partituroteca

 

Col·lecció de partitures musicals manuscrites, (Ss. XVIII-XIX). Procedent del Fons Aguiló. En procés de catalogació.