PREMI ESTANISLAU DE KOTSKA AGUILÓ

Durant uns anys (2007-2011) la SAL i l'editorial Lleonard Munaner han convocat un premi anual d'investigació en estudis històrics, que implica la publicació del treball per part de l'editorial.

Els treballs que han estat premiats són:

2007: Eduardo Pascual Ramos: Francesc Truyols Font de Roqueta. Política i llinatge a la Mallorca del segle XVII.

2008: María José Bordoy: Arran de la porta pintada : poder i prestigi femení al monestir de Santa Margalida (ciutat de Mallorca, segles XIII-XVI).

2009: Desert

2010: Antonio Espino López: En la perifèria dels regnes perifèrics. Guerra i defensa en la Mallorca de Carles II (1665-1700)

2011: Francesc Molina Bergas i Bartomeu Martínez Oliver: Liber operum cathedralis. Artífex, administració i finançament de la Seu de Mallorca a través dels llibres de fàbrica de 1600 a 1602