PUBLICACIONS DE LA SOCIETAT (1958-2010)

 

 

ACTES DELS CONGRESSOS “EL NOSTRE PATRIMONI CULTURAL”

 

Actes del III Congrés El nostre patrimoni cultural : el patrimoni tudat : 1836-1994 / [ed. a cura de G. Rosselló Bordoy]. Palma, 1995.

 

Actes del IV Congrés El Nostre Patrimoni Cultural : El català, patrimoni de Mallorca; edició a cura de J. Mas i Vives i G. Ensenyat Pujol, Palma, 1997.

 

Actes del Vè Congrés El nostre patrimoni cultural : el patrimoni menor / edició a cura de G. Rosselló Bordoy. Palma, 1999.

 

Actes del VIè Congrés El nostre patrimoni cultural. El patrimoni marítim i costaner / edició a cura Joan Manuel Pons i Valens, Palma, 2004.

 

Actes del VIIè Congrés El nostre patrimoni cultural : arquitectura i enginyeria popular a Mallorca / edició a cura de G. Rosselló Bordoy. Palma, 2006.

 

 

SEMINARIS

 

VVAA, Seminari d’Estudis Històrics 2007: Arqueologia de l’Arquitectura, Palma, 2008.

 

VVAA, Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins, Bisbe de Mallorca (1859-1915), coord. Francesca Tugores Truyol, Palma, 2009.


VVAA, Seminari La protecció del patrimoni immoble: els catàlegs municipals, coord. Àngel Llull i Francesca Tugores, Palma, 2013. Disponible versió digital.

 

 

HISTÒRIA I PATRIMONI DE LA SOCIETAT

 

La Societat Arqueològica Lul.liana, una il.lusió que perdura : (1880-2003) * / [ed. a cura de G. Rosselló Bordoy ; rev. lingüística Gabriel Ensenyat Pujol]  Palma, 2003.

 

La Societat Arqueològica Lul.liana, una il.lusió que perdura : (1880-2006) ** / [ed. a cura de G. Rosselló Bordoy], Palma, 2006.

 

La Societat Arqueològica Lul.liana, una il.lusió que perdura : (1880-2008) *** / [ed. a cura de G. Rosselló Bordoy], Palma, 2008.

 

La Societat Arqueològica Lul.liana, una il.lusió que perdura : (1880-2010) **** / Palma, 2010.

      

 

MONOGRAFIES

 

Santamaría, Alvaro: Ramón Llull y la Corona de Mallorca : Sobre la estructura y la elaboración de la Vita Raimundi Lulli. Palma, 1989.

 

Simó, Carme: Catàleg dels noticiaris mallorquins,1372-1810. Palma, 1990.

 

Liber Maiolichinus de gestis pisanorum illustribus, traducció al català per Mireia Mulet Mas. Palma, 1991.

 

VVAA: Joan Binimelis : historiador de Mallorca (1539-1616) : IV  centenari de la redacció de la Història del present  regne de Mallorca (1593-1993). Palma, Museu de Mallorca, 1994.


PEÑARUBIA MARQUÈS, I.; SANTANA MORRO, M.: Quadrado i la recuperació de la memòria històrica, Palma, 1996.


Amengual Batle, Josep: Tres concilis, tres models d’Església i tres estils sinodals. Palma, 1999.

 

 

SÈRIE MAJOR

 

Rosselló Bordoy, G.: El nombre de las cosas en Al-Andalus : una propuesta de terminología cerámica / Museu de Mallorca : Societat Arqueològica Lul.liana, Palma,  1991.

 

Cançoner Aguiló / edició facsímil, transcripció i comentaris, Gabriel Ensenyat i Pujol, Joan Mas i Vives, Joana M. Matas i Alomar ; estudi codicològic, Antoni Mut Calafell. Palma, 2000.

 

 

NOTICIAS Y RELACIONES HISTÓRICAS DE MALLORCA

 

LLABRÉS BERNAL, Juan / POU MUNTANER, Juan: Noticias y relaciones históricas de Mallorca, siglo XIX, 9 volums: Palma, 1958-1998

Edició digital en DVD a cura de Pep Barceló Adrover i Joan Barceló Frau (ESAL1, SAL, 2012)

 

I.          1801-1820 / Juan Llabrés Bernal / Palma, 1958.

II.         1821-1840 /Juan Llabrés Bernal/ Palma, 1959.

III.        1841-1860 /Juan Llabrés Bernal/ Palma, 1962.

IV.       1861-1870 /Juan Llabrés Bernal/ Palma, 1966.

V.        1871-1880 /Juan Llabrés Bernal/ Palma, 1971.

VI.       1881-1885 /Juan Pou Muntaner/ Palma, 1985.

VII.      1886-1890 /Juan Pou Muntaner/ Palma, 1987.

VIII.     1891-1895 /Juan Pou Muntaner/ Palma, 1992

IX.       1896-1900 / Juan Pou Muntaner/ Documentación gráfica Arxiu Andreu Muntaner Darder. Palma, 1998.
Digiy