SEMINARIS I CONGRESSOS 


Des de la seva creació l'any 1880 la SAL ha promogut el debat i ha reivindicat la conservació del patrimoni en totes les seves vessants.

En les darreres dècades, s'han realitzat diversos congressos i seminaris que han esdevingut un referent.


Els seminaris dels darrers anys s'han dedicat a:


2011: VVAA, Seminari La protecció del patrimoni immoble: els conjunts històrics, coord. Francesca Tugores i Àngel Llull, Palma, 2014 (disponible publicació digital)

 

2010: VVAA, Seminari La protecció del patrimoni immoble: els catàlegs municipals, coord. Àngel Llull i Francesca Tugores, Palma, 2013 (disponible publicació digital)

 

2008: VVAA, Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins, Bisbe de Mallorca (1859-1915), coord. Francesca Tugores Truyol, Palma, 2009.

 

2007: VVAA, Seminari d’Estudis Històrics 2007: Arqueologia de l’Arquitectura, Palma, 2008.

 

 


Els congressos sobre patrimoni es dedicaren a:

 

Actes del VIIè Congrés El nostre patrimoni cultural : arquitectura i enginyeria popular a Mallorca / edició a cura de G. Rosselló Bordoy. Palma, 2006.

 

Actes del VIè Congrés El nostre patrimoni cultural. El patrimoni marítim i costaner / edició a cura Joan Manuel Pons i Valens, Palma, 2004.

 

Actes del Vè Congrés El nostre patrimoni cultural : el patrimoni menor / edició a cura de G. Rosselló Bordoy. Palma, 1999.

 

Actes del IV Congrés El Nostre Patrimoni Cultural : El català, patrimoni de Mallorca; edició a cura de J. Mas i Vives i G. Ensenyat Pujol, Palma, 1997.

 

Actes del III Congrés El nostre patrimoni cultural : el patrimoni tudat : 1836-1994 / [ed. a cura de G. Rosselló Bordoy]. Palma, 1995.


Actes delII Congrés. El nostre patrimoni cultural: la defensa del fons bibiogràfic, documental i Gráfic. Actes al BSAL 48.


Actes del I Congrés: El nostre patrimoni cultural: base jurídica per a la seva defensa (25-28 febrer 1990). Actes al BSAL 46.