TUTELA DEL PATRIMONI

L'Arqueològica ha exercit un important paper en la tutela del patrimoni cultural al llarg de la seva trajectòria: ha fet seguiment de nombroses troballes, excavacions i restauracions de monuments. També ha actuat en casos de desfetes patrimonials: entre d'altres casos, sol·licità infructuosament que la Diputació Provincial de Balears adquirís els Caps de Bou de Costitx (1985), protestà contra l'enderrocament de la Porta de Santa Margalida de les muralles de Palma, intervengué en la compra per part de la Conselleria de Cultura d'un tresoret almohade (1990) i denuncià la destrucció d'un jaciment arqueològic a can Partit (Eivissa). Des de l’any 1990 periòdicament organitza congressos científics per a la protecció del patrimoni cultural, les actes dels quals constitueixen un referent inexcusable per al desenvolupament de les polítiques en aquesta matèria.

 

Actualment té representació a la Ponència tècnica de patrimoni del Consell de Mallorca i a la Comissió de Centre Històric de Palma.